WHITE
KADOKADOKADO
ケヤキの古木
KADO
ケヤキの古木
仕事場のすぐ近くにある天然記念物のケヤキの古木。見てると心がなごむよ。
KADO
KADOKADOKADO