WHITE
KADOKADOKADO
キッサ店「ボア」
KADO
吉祥寺駅前
よくネームを考えにいく南口の古〜いキッサ店「ボア」。
よく漫画家に会うんだこれが。【2007年9月末に惜しまれつつ閉店】
KADO
KADOKADOKADO